Logo

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020)

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020)

 

        Sau một thời gian phối hợp sưu tầm, biên soạn, Công ty cổ phần Văn hóa Đất Việt và BCH Đảng bộ xã Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã hoàn thành và cho ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020).
        Đây là cuốn sách viết về lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Tân Tiến trong suốt 90 năm qua. Nội dung của cuốn sách được chia làm 2 phần chính:
        Phần một: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930-1975)
        Phần hai: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1975-2020)
       
Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến giai đoạn 1930 – 2020 là một quá trình tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước, cần cù lao động sáng tạo của các thế hệ tiền nhân nơi đây. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những người con của quê hương Tân Tiến anh hùng đã cùng với cả nước khắc vào lịch sử của non sông những dấu son chói lọi: Giành được độc lập dân tộc; Tổ chức kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thành công, thống nhất toàn vẹn non sông; Xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

        Cuốn sách là tài liệu chính thống về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến, ghi nhận những thành tích, công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã trong 90 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khắc họa những nét tiêu biểu về văn hóa – lịch sử của vùng đất này. Nội dung cuốn sách được trình bày trung thực, khách quan, theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra ở Tân Tiến, đặt trong mối quan hệ với tiến trình lịch sử của huyện, tỉnh và cả dân tộc.
(Trích Lời mở đầu)