Logo

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020)

    Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến sau một thời gian phối hợp sưu tầm và biên soạn. 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

     Tân Tiến là một xã thuần nông nằm ở phía Nam sông Luộc, gần ngã ba sông Luộc với sông Tiên Hưng, thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, từ mồ hôi, nước mắt tần tảo của bao thế hệ cha ông mới bồi đăp nên diện mạo của Tân Tiến trù phú như hôm nay. Mảnh đất Tân Tiến gắn liền với nhiều mốc son trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cha ông ta. Nhắc đến Tân Tiến là nhắc đến một vùng đất hiếu học, giàu truyền thống, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, cần cù, sáng tạo trong lao động của các thế hệ người dân nơi đây.

     Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 quyết định xuất bản cuốn sách: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020).

     Đây là cuốn sách viết về lịch sử đấu tranh cách mạng của quê hương Tân Tiến (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) trong suốt 90 năm qua. Nội dung của cuốn sách được chia làm 2 phần chính:

     Phần một: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930-1975)

Chương I: Khái quát về mảnh đất, con người và những truyền thống vẻ vang.

Chương II: Đời sống kinh tế – xã hội Tân Tiến trước năm 1945 và cuộc vận động cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng Tháng Tám.

Chương III: Xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng và chống thực dân Pháp trở lại xâm lược lần thứ hai (1945 – 1954).

Chương IV: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược (1954 – 1975).

Nội dung ở phần này được tái bản (có chỉnh sửa, bổ sung) từ cuốn Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 1975) đã in năm 2003.

     Phần hai: Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1975-2020)

Chương I. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 – 2020).

Chương II. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện trong cnh – hđh nông thôn. Thực hiện xây dựng nông thôn mới. Hòa nhập sâu rộng và từng bước thực hiện công cuộc cách mạng 4.0 (2000 – 2020).

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến giai đoạn 1930 – 2020 là một quá trình tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước, cần cù lao động sáng tạo của các thế hệ tiền nhân nơi đây. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những người con của quê hương Tân Tiến anh hùng đã cùng với cả nước khắc vào lịch sử của non sông những dấu son chói lọi: Giành được độc lập dân tộc; Tổ chức kháng chiến bảo vệ Tổ quốc thành công, thống nhất toàn vẹn non sông; Xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc.

     Cuốn sách là tài liệu chính thống về truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến, ghi nhận những thành tích, công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã trong 90 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời khắc họa những nét tiêu biểu về văn hóa – lịch sử của vùng đất này. Nội dung cuốn sách được trình bày trung thực, khách quan, theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra ở Tân Tiến, đặt trong mối quan hệ với tiến trình lịch sử của huyện, tỉnh và cả dân tộc.

     Trong quá trình xuất bản cuốn sách, Ban chỉ đạo biên soạn và Ban nghiên cứu sưu tầm đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập tư liệu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, cơ quan chuyên môn và gửi bản thảo đến các chi bộ xin ý kiến đóng góp… nhưng vì các sự kiện lịch sử diễn ra đã lâu, lại phức tạp, công tác lưu giữ tư liệu không đầy đủ nên cuốn sách không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong chờ và trân trọng những ý kiến đóng góp tích cực của các đồng chí và bạn đọc để cuốn sách sẽ hoàn thiện hơn khi tái bản lần sau.

     Nhân dịp xuất bản và phát hành ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Tiến trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà, các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đã quan tâm, hỗ trợ để cuốn sách được ra mắt thuận lợi, đúng dịp kỉ niệm tròn 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Tiến nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

T/M BCH ĐẢNG BỘ XÃ TÂN TIẾN

BÍ THƯ

Đào Duy Phúc