Logo

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Kim Trung (1930 – 2020)

    Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Kim Trung sau một thời gian phối hợp sưu tầm và biên soạn.

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

     Chín mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang cho Tổ quốc mình. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến bị chia cắt làm nhiều mảnh, nước ta đã trở thành nước độc lập, thống nhất và vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước sánh vai cùng bạn bè năm châu.

     Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Trung đã anh dũng, kiên cường chiến đấu chống giặc ngoại xâm và không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, thi đua giành nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước, quê hương và bảo vệ thành quả cách mạng; cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Mỗi thời kỳ cách mạng, Kim Trung lại có thêm nhiều thành tựu mới, đáng tự hào.hín mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang cho Tổ quốc mình. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến bị chia cắt làm nhiều mảnh, nước ta đã trở thành nước độc lập, thống nhất và vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, từng bước sánh vai cùng bạn bè năm châu.

     Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Hưng Hà; nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập xã và Đảng bộ xã Kim Trung (4/1955 – 4/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Trung (1930 – 2020) nhằm ghi lại quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Kim Trung; những truyền thống quý báu của người dân xã được kết tụ qua hàng ngàn năm lịch sử, trở thành niềm tự hào, nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho các thế hệ người Kim Trung hôm nay và mai sau. Đặc biệt, cuốn sách tập trung làm rõ sự vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào điều kiện cụ thể của xã để đề ra được những nhiệm vụ, giải pháp đúng đắn của Đảng bộ và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các nội dung trong cuốn sách đã cơ bản nêu bật các phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Kim Trung qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra và bước đầu chỉ ra những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong suốt chặng đường qua.

     Cuốn sách ra đời cũng là lời tri ân của Đảng bộ – chính quyền – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đối với các thế hệ người dân Kim Trung cần cù, chất phác mà anh dũng, kiên cường, lớp lớp cán bộ, đảng viên kiên trung, dũng cảm, đã không tiếc máu xương cùng bao công sức để xây đắp và bảo vệ mảnh đất này.

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Kim Trung (1930 – 2020) được biên soạn dựa trên những tư liệu lịch sử của Đảng bộ và nhân dân xã qua các thời kỳ cách mạng từ khi thành lập đến nay. Trong quá trình biên soạn, Ban biên tập luôn nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Huyện. Đặc biệt, là sự quan tâm, ủng hộ của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – chính quyền xã qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, đảng viên, các bậc trí thức, cao niên, các tầng lớp nhân dân xã, cùng nhiều đồng chí đã hoạt động và công tác qua các thời kỳ ở địa phương. Ban biên tập đã có nhiều cố gắng sưu tầm tư liệu, tổng hợp và chắt lọc các thông tin có được để biên soạn cuốn sách, đảm bảo các sự kiện diễn ra một cách chân thực, khách quan nhất. Tuy nhiên, do kinh nghiệm chưa nhiều, các sự kiện lịch sử diễn ra đã lâu, nhiều và phức tạp, công tác lưu trữ còn nhiều khó khăn nên cuốn sách không thể tránh khỏi thiếu sót. Ban biên tập rất mong các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân xã đóng góp thêm ý kiến để cuốn sách được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản và biên soạn các giai đoạn tiếp theo.

     Xin trân trọng cảm ơn!

 Tháng 2 năm 2020

BCH Đảng bộ xã Kim Trung