Logo

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Tiến (1930 – 2020)

     Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Tiến sau một thời gian phối hợp sưu tầm và biên soạn.

LỜI NÓI ĐẦU

     Xã Hòa Tiến được thành lập ngày 16 tháng 10 năm 1976, do hai xã Cấp Tiến và xã Hiệp Hòa hợp thành. Nơi đây chính là quê hương của danh nhân văn hóa, tiến sỹ Nguyễn Tông Quai. Trải qua những biến cố và thăng trầm của lịch sử, trên dải đất này đã để lại biết bao kỳ tích anh hùng về truyền thống chống giặc ngoại xâm, dựng nước và giữ nước, lập làng và bảo vệ làng; truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, trị thủy và phát triển nghề thủ công, truyền thống khoa bảng học hành, thi cử đỗ đạt…

     Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chi bộ và nhân dân Hòa Tiến đã cùng với nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh giành chính quyền, giải phóng quê hương, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ chống Pháp.

     Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, Hòa Tiến lại cùng với cả nước đấu tranh giành thắng lợi, góp phần thống nhất nước nhà, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, lập nhiều thành tích trong sản xuất, bảo vệ quê hương. Là một trong hai xã của huyện đi đầu thí điểm khoán đất nông nghiệp cho người lao động trước khi có nghị quyết khoán 10 của Bộ Chính trị. Năm 1993, Hòa Tiến trở thành xã dẫn đầu của huyện về làm đường giao thông nông thôn, được tặng cờ luân lưu của Bộ Giao thông Vận tải.

     Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ xã Hòa Tiến đã lãnh đạo nhân dân từng bước vượt qua những khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

     Hơn tám mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng của xã nhà đã trải qua nhiều thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng có nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra. Cuốn sách ra đời như một biên niên sử quê nhà, với mục đích ghi lại tư liệu và giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân bước đầu hiểu được lịch sử đấu tranh cách mạng của xã dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua đó phấn khởi, tự hào, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, ra sức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và hăng hái công tác, lao động, học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Góp phần tô thắm thêm trang sử huy hoàng của dân tộc nói chung và của Hòa Tiến nói riêng.

     Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Hòa Tiến dựa trên những tài liệu đã lưu trữ và việc cung cấp tư liệu của các đồng chí đảng viên, nhân dân trong xã. Mặc dù chưa được đầy đủ nhưng cũng phản ánh được những sự kiện chính trị chủ yếu của phong trào cách mạng xã nhà thời kỳ 1930 – 2010.

     Để cuốn sách ra mắt bạn đọc đạt chất lượng tốt, Ban nghiên cứu sưu tầm biên soạn đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập tư liệu. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, cơ quan chuyên môn và gửi bản thảo đến các chi bộ xin ý kiến đóng góp… nhưng vì sự kiện lịch sử diễn ra đã lâu, lại phức tạp, công tác lưu giữ tư liệu không đầy đủ và năng lực nghiên cứu của Ban biên soạn còn hạn chế, nên cuốn sách không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của các đồng chí và bạn đọc, để lần tái bản sẽ tốt hơn.

     Nhân dịp này Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tiến xin chân thành cảm ơn các cơ quan, các đồng chí đã có những đóng góp để cuốn sách được hoàn thành. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Tiến (1930-2010).

     Chúc sức khỏe các đồng chí và các bạn!

  

Hòa Tiến, ngày 02 tháng 6 năm 2014

T/M BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ XÃ HÒA TIẾN

Bí thư

Bùi Văn Soi