Logo

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Cộng Hòa (0930 – 2015)

     Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Cộng Hòa sau một thời gian phối hợp sưu tầm và biên soạn.
 
LỜI NÓI ĐẦU
 

     Cộng Hòa là một xã của huyện Hưng Hà, được hình thành từ quá trình bồi đắp của phù sa sông Hồng. Trải qua bao biến cải của tự nhiên và những thăng trầm của lịch sử, những thế hệ người dân nơi đây luôn đoàn kết, kiên cường, gan góc trước thiên tai, địch họa để tồn tại và phát triển. Truyền thống tốt đẹp ấy của người dân Cộng Hòa đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa làng, xã độc đáo của nền văn hóa lúa nước nói chung và vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng. Những giá trị văn hóa, tinh thần đặc trưng cho bản chất người dân Cộng Hòa là lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết gắn bó, lao động cần cù, sáng tạo và đấu tranh dũng cảm kiên cường bất khuất, sống có nghĩa có tình, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.
     

     Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cộng Hòa giai đoạn 1930 – 2015 là một quá trình hình thành, đấu tranh và xây dựng liên tục để đạt được những thành quả cách mạng đầy tự hào. Đặc biệt từ khi chi bộ Đảng Cộng Hòa ra đời (tháng 7 năm 1947) đã lãnh đạo nhân dân Cộng Hòa đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, cùng với cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thống nhất đất nước.

     Phát huy truyền thống cách mạng, từ ngày hòa bình lập lại đến nay Đảng bộ và nhân dân xã Cộng Hòa luôn đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương phồn thịnh. Đặc biệt, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ xã Cộng Hòa đã lãnh đạo nhân dân từng bước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đời sống của nhân dân ngày thêm ấm no, hạnh phúc.

     Chấp hành Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-2-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 20-HD/BTG của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ cơ sở; đồng thời ghi nhận công lao đóng góp của Đảng bộ, nhân dân xã Cộng Hòa trong suốt 85 năm qua. Bên cạnh đó việc lưu giữ tư liệu lịch sử của quê hương, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cộng Hòa quyết định xuất bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cộng Hòa (1930-2015)”.

     Trong quá trình xuất bản cuốn sách, Ban Chỉ đạo, Ban sưu tầm, biên soạn tư liệu lịch sử đã tổ chức khảo sát, thu thập, kiểm chứng tư liệu một cách công khai và khách quan. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử và cơ quan chuyên môn… nhưng vì sự kiện lịch sử diễn ra đã lâu, lại phức tạp, công tác lưu giữ tư liệu không đầy đủ, nên cuốn sách chắc chắn còn có những thiếu sót. Bởi vậy, sau khi cuốn sách được phát hành, chúng tôi tha thiết mong nhận được ý kiến đóng góp, xây dựng của các đồng chí và bạn đọc, để lần tái bản sau cuốn lịch sử của quê hương Cộng Hòa sẽ hoàn thiện hơn.

     Ban Chấp hành Đảng bộ chân thành cảm ơn Ban sưu tầm, Ban Biên soạn tư liệu lịch sử; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà, Công ty Văn hóa Đất Việt đã giúp đỡ biên tập và in ấn. Cảm ơn các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân đã cộng tác giúp đỡ hoàn thành tác phẩm. Xin trân trọng giới thiệu cuốn “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cộng Hòa (1930 – 2015)” cùng bạn đọc.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

TẠ MINH XUÂN