Logo

Lá khoai đi học – Trần Kế Hoàn

LÁ KHOAI ĐI HỌC

 

Bờ ao có lũ lá Khoai

Túm năm tụm bảy học bài Trời Mưa

Bá vai bạn Gió đánh đưa

Mải nghe Ếch ộp, xem Cua đào mà…

Bài Mưa Rào mấy giờ qua

Vẫn khô…

Chẳng biết ướt là cái chi

Tạnh mưa không nhớ được gì

Lơ là… chểnh mảng cả khi học bài

Đúng là: “Nước đổ lá khoai”…

 

 

GIÓ NGỦ NƠI NÀO?

 

 Trưa hè nắng ngủ ngoài sân

Con chuồn chuồn ớt ngủ chân bờ rào

Đám mây ngủ tận trời cao

Hỏi cơn gió ngủ nơi nào cháu ơi?

 

Trưa oi, vừa mất điện rồi

Bà gọi gió dậy từ nơi tay bà.

 

 

VỞ ƠI

 

 Quyển vở nằm ngủ li bì

Suốt ngày sao chẳng thiết chi học bài

Gió len qua cánh cửa ngoài

lật từng trang, cứ gọi hoài: Vở ơi!