Logo

Hương sắc Đường thi

HƯƠNG SẮC ĐƯỜNG THI

 

Hương sắc Đường thi hương sắc đời

Xưa nay thi sĩ chẳng hề ngơi

Tìm thầy luyện chữ tường thời thế

Kiếm bạn rèn câu thấu thế thời

Hãy nhớ nhất, tam, ngũ bất luận

Đừng quên nhị, tứ, lục phân minh

Cặp đôi đối xứng, luật – niêm chỉnh

Tỏ mặt Đường thi tuyệt phẩm bình.