Logo

Hương nếp gói mùa thu

Hương nếp gói mùa thu

“Sá cày ngắn đời dài đi không hết”

Nguyễn Hồng Công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI RU

 

Lời ru nén bão biển đời

Nhựa căng mầm sống

xanh nơi đi về

 

Những là thế sự

tỉnh

Gập gềnh

với những bộn bề mưu sinh

 

Vàng trăng

còn dát cửa đình

Chiếu chèo

lạnh

để những tình lơ ngơ

 

Dối như trăng

những dại khờ

Người đời

tin

đến bây giờ

còn tin

 

 

Ngọt ngào

dấu sự đảo điên?

Những là xảo trá

ngồi lên thật thà

 

Đục trong

bản tính người ta

Mấy công danh

rồi cũng xa quan trường

 

Tứ thơ

nợ nghiệp văn chương

Phong trần

rũ áo phong sương

ra về

 

Buồm neo

neo lại

Bến quê

Còn

trong  tiếng mẹ

ru về tuổi thơ.

 

Hà Đông 5.2017