Logo

Giọt nắng vương

GIOT NANG VUONG chuan in

Bìa sách Giọt Nắng vương

GIOT NANG VUONG chuan in1

Tác giả Phạm Bá Quát

Trú quán: TX. Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Giáo viên Toán (Đã nghỉ hưu)
Phó chủ nhiệm CLB Thơ Đường Bỉm Sơn – Thanh Hóa
Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa

Một số bài trong tập thơ:

TỰ HÀO TỈNH THANH

Hồng hoang tạo hóa đã đầu thai
Thanh Hóa địa linh trải dọc dài
Sông Mã kiêu hùng lồng Xích Thố
Lam Sơn tuấn kiệt rực sao Mai
Ngoại xâm chiến bại trường an đáo
Nội lực tự cường mãn phúc lai
Biển bạc rừng vàng giàu ý chí
Đường lên hạnh phúc giục ta hoài

.

.

TỰ SỰ
(Tặng bác Đặng Anh)

Nghỉ hưu gieo chữ thảo viên trung
Tôi luyện tâm trong khí tiết hùng
Thi hữu tầm chương năng kiến giải
Tâm giao mẫn thế hợp tao phùng
Tu nhân nghiệp giáo đời thanh bạch
Tích đức tổ đường phúc thịnh hưng
Thơ túi rượu bầu vui tuế nguyệt
Viễn du thưởng ngoạn bạn tình chung.

29/12/2010

.

.

ĐỜI TIÊN
(Tặng bác Hoàng Đình Quế)

Bác đà bảy sáu vẫn thanh niên
Phương trưởng gái trai vợ thục hiền
Đương chức mải mê say chính sự
Nghỉ hưu thanh thản thú điền viên
Tổ tôm thư thái rèn tâm sáng
Thơ phú dồi trau luyện chí bền
Bạn hữu giao lưu người mẫn tiệp
Rằng đời như thế khác gì tiên.

27/12/2010