Logo

Cọng rơm quê

Lời tựa

Tác giả Nguyễn Hải Núi

Hạt gạo dưỡng nuôi, cọng rơm ủ ấm

Hồn quê theo suốt cuộc đời

Hành trang dặm đường công tác

Chẳng khi nào nguôi vợi trong tôi

Mọi cảm xúc ghi lại trên dọc đường đời, thay cho lời tri ân với những phúc, phận đã nâng đỡ, tựa dựa cho bản thân thời gian đã qua, tháng năm dài phía trước…

Những cảm xúc thô, vụng nhưng chứa đựng hồn, hương của cọng rơm quê vậy!

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2019