Logo
Trang hiện tại : Phê bình Văn học nghệ thuật

Những bước chân cuối ngày của người trả nợ trần gian – Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên

     Đất Việt xin trân trọng giới thiệu bài Tham luận về tác phẩm TRỐN NỢ (tác giả Nhà văn Ma Văn Kháng) được in trong tập TỪ KIẾP CHỮ của Nhà thơ Nguyễn Thế Kiên: NHỮNG BƯỚC CHÂN CUỐI NGÀY CỦA NGƯỜI TRẢ NỢ TRẦN GIAN (Tham luận...