Logo
Trang hiện tại : Dặm ngàn Đất Việt

Lễ ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Đất Việt khu vực Hà Nội

Giám đốc Nguyễn Thế Kiên cùng anh chị em Công ty Cổ phần Văn hóa Đất việt trong buổi lễ ra mắt CLB Văn học Nghệ thuật Đất Việt khu vực Hà Nội ( ngày 05-08-2013, tại Tây Hồ, Hà...