Logo
Trang hiện tại : Dặm ngàn Đất Việt

Bàn tròn thơ Đất Việt – Thi sỹ Nguyễn Thế Kiên

Dặm ngàn Đất Việt số 20 trân trọng giới thiệu! LTS: Trong dòng chảy của cuộc sống thời 4.0, thơ Việt Nam hôm nay đang ào ạt những chuyển mình. Rất nhiều sự thể nghiệm, rất nhiều tìm tòi của đội ngũ những người làm thơ hôm nay đã và...

Bàn tròn thơ Đất Việt – Nữ sỹ Võ Thi Nhung

Dặm ngàn Đất Việt số 20 trân trọng giới thiệu! LTS: Trong dòng chảy của cuộc sống thời 4.0, thơ Việt Nam hôm nay đang ào ạt những chuyển mình. Rất nhiều sự thể nghiệm, rất nhiều tìm tòi của đội ngũ những người làm thơ hôm nay đã và...

Bàn tròn thơ Đất Việt – Nữ sĩ Vũ Minh Huệ

Dặm ngàn Đất Việt số 20 trân trọng giới thiệu! LTS: Trong dòng chảy của cuộc sống thời 4.0, thơ Việt Nam hôm nay đang ào ạt những chuyển mình. Rất nhiều sự thể nghiệm, rất nhiều tìm tòi của đội ngũ những người làm thơ hôm nay đã và...

Bàn tròn thơ Đất Việt – Thi sỹ Trần Hồng Giang

Dặm ngàn Đất Việt số 20 trân trọng giới thiệu! LTS: Trong dòng chảy của cuộc sống thời 4.0, thơ Việt Nam hôm nay đang ào ạt những chuyển mình. Rất nhiều sự thể nghiệm, rất nhiều tìm tòi của đội ngũ những người làm thơ hôm nay đã và...

Bàn tròn thơ Đất Việt – Nữ sĩ Trần Mai Hường

Dặm ngàn Đất Việt số 20 trân trọng giới thiệu! LTS: Trong dòng chảy của cuộc sống thời 4.0, thơ Việt Nam hôm nay đang ào ạt những chuyển mình. Rất nhiều sự thể nghiệm, rất nhiều tìm tòi của đội ngũ những người làm thơ hôm nay đã và...

Bàn về cái mả

Dặm ngàn Đất Việt số 18 trân trọng giới thiệu!#DặmngànĐấtViệtsố18 BÀN VỀ CÁI MẢ (Truyện ngắn) Mai Tiến Nghị(Hội Nhà văn Việt Nam)         Ngày nào cũng như ngày nào, lão Viên ra đi từ mờ sáng. Đến tối nhọ mặt người mới thấy...