Logo

Bỗng dưng

Bỗng dưng
(Mai Phương)

 

 

Bỗng dưng nắng
Bỗng dưng mưa
Gặp nhau bỗng thấy tay thừa thãi tay

Bỗng dưng tỉnh
Bỗng dưng say
Bao lời muốn nói
gió mây cuốn rồi

Bỗng dưng ơi,
những bồi hồi
Bao nhiêu nhịp đủ
rối bời
bỗng dưng…