Logo

Dấu mùa sang – Kiều Dư

MÙA ĐI TRONG YÊU THƯƠNG Nhà văn Lê Hà Ngân Phố vào thu xao xác heo may. Tách cà phê lênh đênh giọt buồn. Gió thu mang hương bàng chín mọng ùa về nhắc nhớ xa xôi bao nỗi niềm nhân thế… Khúc giao mùa trôi trên nước thời gian. Nhịp hải hà...

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Cộng Hòa (0930 – 2015)

     Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng...

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Tiến (1930 – 2020)

     Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng...

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Tiến (1930 – 2020)

    Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ...

Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Kim Trung (1930 – 2020)

    Được sự giúp đỡ của Huyện ủy – UBND và đặc biệt là Ban Tuyên giáo huyện Hưng Hà cùng Đảng ủy – UBND xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Công ty Cổ phần Văn hóa Đất Việt đã cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ...