Logo

TRẦN VĂN TRỮ

TRẦN VĂN TRỮ

Địa chỉ: Ngọc Quan – Lâm Thao – Lương Tài – Bắc Ninh.

 

 

THU YÊU

Em ơi! Nghe lá thu rơi

Nghe cây chuyển nhựa, thấy đời kết hoa

Thấy say hương cúc la đà

Gió vô tình, đã lật tà áo em

Em như cốm gói lá sen

Anh như nếp mới ủ men rượu nồng

Nhận cho anh! Một bông hồng

Để cùng nhau bước vào trong thu này

Thấy không em! Lạnh hơi may

Kéo dần chăn mỏng – đêm nay thu về.