Logo

Thông báo: về việc thay đổi logo công ty

Công ty CP Văn hóa Đất Việt xin trân trọng thông báo: kể từ ngày 10/01/2016 công ty chính thức thay logo mới.

tải xuống (1)bo nhan dang dat viet SUA-1 copy copy

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=Er3BAieKhegOppMtd5Xv7S5VBvDXmHqMfCylzPP8KgaYvNeZBB8aMFKucgxM5c8XYY62KoHAZ5JwD9yDKxVZLQ%3D%3D&prvtof=ZgpS6WTED%2BF6j7zMfBhYFHTFI07P%2FWa5fN2bmzRC8v8%3D&poru=g2TMFHZg8mVwtAFNyB5OewbUbWdhyiVL4Bb6dr1npnjCurpsRqhU1gVm9sB0Vg%2FgxZZBeDNRWZgqJ%2FWKFhsc4g%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>