Logo

THƠ VŨ ANH ĐỨC

THƠ VŨ ANH ĐỨC

Địa chỉ: Ngọc Trì – Bình Định – Lương Tài – Bắc Ninh.

Hội viên Hội Văn nghệ Bắc Ninh

 

RIÊNG CÂU LỤC BÁT TRÒN ĐẦY

 

Tôi về hái ngọn mùng tơi

Gặp câu lục bát một thời ngả nghiêng

Chợ trời họp chẳng tính phiên

Giữa dòng mua bán lỡ quên phận mình

 

Tôi về gặp trúc đầu đình

Gom câu lục bát nghĩa tình người xưa

Hội làng nhen lửa mộng mơ

Miếng trầu ngày ấy hội vương tơ cuộc đời!

 

Vô tình để nón buông rơi…

Thương ai mái ngói giữa trời rêu phong!

Ao làng mưa nắng đục trong

Lắng câu lục bát động lòng người ơi!

 

Biển đời xô đá thành vôi

Thả câu lục bát trắng trời bụi bay

 

Nợ đời ai trả, ai vay?

Riêng câu lục bát tròn đầy nhớ thương.