Logo

Ngô Văn Cư

ngo van cu

            NGÔ VĂN CƯ

Địa chỉ: Thanh Lương, Ân Tín, Hoài Ân, Bình Định

Hội viên Hội VHNT Bình Định

Phó chủ tịch chi hội thơ Đường luật Đất Võ, Bình Định.

Các giải thưởng:

– 2 giải thơ của Hội VHNT Bình Định (2007, 2009)

– 1 giải thơ tứ tuyệt Tuổi Ngọc của NXB Văn Nghệ (2008)

– 1 giải thơ Lục bát tình của báo Tuổi Ngọc (2009 – 2010)

– 3 giải thơ Đường luật của CLB UNESCO thơ đường Việt Nam (2008-2009)

– Giải Nhì cuộc thi thơ xuân Tân Mão (2011) của diễn đàn aotrang,vn

– Giấy khen của hội thơ Đường luật về xây dựng và phát triển thơ ĐƯờng luật năm 2011 – 2012

 

Tác phẩm:

 

lang thang mien nho