Logo

Một số làn điệu do NSƯT Thu An thể hiện

Văn hóa Đất Việt xin gửi đến bạn đọc một số làn điệu do Nghệ sĩ Ưu tú Thu An trình bày.

thu anNSƯT Thu An tại buổi ra mắt phòng Văn nghệ Dân gian Đất Việt

.

Duyên phận phải chiều (Lời cổ) – Hát chèo

.

.

.

Sa lệch chênh: Lạc chốn đào nguyên (Lời cổ) – Hát chèo

.

.

.

Lý qua cầu – Dân ca Nam bộ (Lời cổ)

.

.

.

 

.

.

.

 

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=pZJ6alHiVzdZzuyNHE4CWg9wehiKYugR0BxomQN2svofopxLth3nVoDmdX16wq3vzhSEWWnxJTzuNWfpmcvQwA%3D%3D&prvtof=NKkUzQIbRniSHPkRDQkPfUM7xPiyYu8Mk1HJAWQWZBI%3D&poru=lZqBqM8%2BzNEj0t6TVjGjZUsZncSMC787gvhxm7EtXV8ilLOVVhPYx4jj0zz1XUEo3skUzbTLgZRiqJBeqmjOOg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>