Logo

Hát văn Chầu Mười

Hát văn Chầu Mười do Nghệ sĩ Hồng Thắng – Giáo viên phòng Văn nghệ Dân gian Đất Việt trình bày

 

vanhoadatviet

Nghệ sĩ Hồng Thắng và Nghệ sĩ Mạnh Thắng

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI HÁT

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=bqbyRHs2cswPaUuvcpOrGrOaX6tBkkNlXYnhyL4uGaJgry%2FJtufeIsvXLYzS9Kdy%2FH8fr%2BcuWRaVoesIbcgrtw%3D%3D&prvtof=dz81UmZqwP2otp58bPLDrQnKApD5sbfGMTT%2BPMW2Rfs%3D&poru=RhoyZTmSSm%2BR%2B0uJGirpJdbZN2QsvjkOJb4xI82byXrPnr4U8hFWirw%2FhpRB1O5o%2FbqeZFmekvXbf%2BRYnJ%2Fa3Q%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>