Logo

Bùi Thủy Nguyên

bgui thuy nguyen

   BÙI THỦY NGUYÊN

Sinh năm: 1945

–  Nguyên quán: Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định

– Trú quán: Nhà A15, Tập thể Công an, Thanh Trì, Hà Nội

– Trưởng phòng Công tác Đảng, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà tâu

– Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

– Ủy viên BCH CLB VHNT Đất Việt

 

Tác phẩm:

 

nho que

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://links.idc1998.com/?fp=HNdlrJYfVIMp5U1t7B3d7zcwU9UFJaQM8yag%2FkRFfCYEuAjUk%2Bz06yXMu%2Bt2N0CgXS%2BbQaBvV%2FI3wOktXnCsAA%3D%3D&prvtof=b20aHaciPAEawN2FMyQXRhxVwyLajK%2B4%2BtOLvOOvyFQ%3D&poru=Tpn5frINb%2BZqhdHZk%2BnmUiSk93KPThdbXQRpWcw%2Bdg6BPpsCws3mGSLj6TYID9i1ubdd%2Fmfqy3wT97WVbUw9yg%3D%3D&type=link">Click here to proceed</a>. </body>